Avís important

La informació que figura en aquesta secció està dirigida exclussivament a professionals sanitaris facultats per a prescriure o dispensar medicaments, per la qual cosa es requereix una formació especialitzada per a la seva correcta interpretació. En cas de no pertànyer a aquest col·lectiu, us preguem que us abstingueu de continuar.

Declaro que sóc professional sanitari amb capacitat de prescripció o dispensació a Espanya.

R+D+i

Laboratorios Viñas fa recerca i desenvolupa constantment noves solucions terapèutiques amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i el benestar de les persones.

Els productes desenvolupats i comercialitzats per Laboratorios Viñas, des de la seva fundació fins als nostres dies, han estat el resultat de la feina realitzada en els nostres propis laboratoris pel nostre Equip de Recerca, amb col·laboracions ocasionals de diferents universitats i organismes públics d'investigació, tant nacionals, com estrangers. En l'actualitat, el 90% de les vendes de Laboratorios Viñas correspon a productes originals dissenyats pel nostre equip de R + D.

 

El desenvolupament dels productes comercialitzats per Laboratorios Viñas abasta totes les fases de la R + D, des de la síntesi de noves molècules amb activitat terapèutica, fins a la realització dels assajos clínics per demostrar la seva eficàcia i la seva seguretat d'ús, previs a la seva comercialització .

 

El Departament d'Investigació de Laboratorios Viñas està dividit en quatre àrees: química, farmacològica, galènica i clínica.

 

Investigació química

 

Investigació química

A l'àrea d'Investigació Química, es porta a terme la posada en marxa dels procediments per a la síntesi, al laboratori, de molècules amb potencial terapèutic (tant de molècules originals, com de principis actius coneguts) i el disseny de nous processos de producció industrial que van, des de l'optimització dels procediments, fins l'escalat industrial en planta pilot pròpia o en col·laboració amb altres plantes industrials.

 

També es genera tota la documentació tècnica i de registre (EDMF) i de producció sota normes de Bones Pràctiques de Manufacturació (GMP). El fruit de la investigació química es tradueix en l'obtenció de patents nacionals i internacionals i del Drug Master File (DMF) de les molècules investigades.

 

Investigació farmacològica

 

Investigació farmacològica

L'àrea de Recerca Farmacològica se centra en la realització de tots els estudis necessaris per complir amb els requisits del registre de medicaments d'ús humà i, amb això, garantir la seva eficàcia i seguretat d'ús. En l'actualitat, donada la gran complexitat d'aquests estudis, es realitzen, mitjançant un contracte, en centres externs especialitzats.

 

Els treballs d'investigació farmacològica han generat diverses publicacions científiques en revistes internacionals i la inclusió de la monografia del principi actiu original, acexamat de zinc, a la Farmacopea Europea.

 

Investigació galènica

 

Investigació galènica

L'àrea d'Investigació Galènica se centra en el desenvolupament de les fórmules tòpiques i orals idònies perquè els principis actius arribin a un màxim d'eficàcia i seguretat en el seu ús. En aquesta àrea s'efectua la selecció de les formes farmacèutiques i, amb això, dels excipients adequats, l'establiment de les característiques fisicoquímiques i organolèptiques del producte i els estudis d'estabilitat.

 

Les línies d'investigació s'han dirigit a formes galèniques corresponents a càpsules, suspensions, gels, emulsions, solucions, suports impregnats i aerosols. Cal esmentar, com a forma original, la formulació d'una pastilla que es desfà a la boca amb bastonet, d'ús infantil, pel tractament de les aftes. Els treballs d'investigació galènica ens han permès una constant innovació en diversos medicaments i productes dermatològics originals.

 

Investigació clínica

 

Investigació clínica

L'àrea d'Investigació Clínica se centra en l'estudi de l'eficàcia i seguretat dels medicaments, abans de la seva comercialització, mitjançant la realització d'assaigs clínics en humans. En aquesta àrea s'efectuen el disseny i la preparació de protocols, la recerca de centres per a la realització d'assajos clínics (Fases I a IV), la tramitació de les autoritzacions, el monitoratge i l'anàlisi estadística dels resultats.

 

Els assajos clínics han generat articles científics originals publicats en revistes nacionals i internacionals.

 

Assoliments de la investigació

 

Assoliments de la investigació

Al llarg de la seva història, i com a resultat de la seva pròpia investigació, Laboratorios Viñas ha comercialitzat nombrosos productes per al tractament de diverses patologies, dedicant una especial atenció als tractaments per a aplicació cutània. De fet, el producte RADIOSALIL que al llarg dels anys s'ha anat actualitzant, es va comercialitzar el 1912 per al tractament tòpic de processos inflamatoris.

 

Altres medicaments clàssics d'ús tòpic, desenvolupats pel Departament de R + D serien, VIREXEN a força de Idoxuridina, primer antivíric descrit per al tractament de l'herpes, LODERM, primera eritromicina tòpica per al tractament de l’acne o DENTISPRAY primer anestèsic dental d'ús personal , sense oblidar els productes per al tractament de les aftes (ORALSONE), del mol·lusc contagiós (MOLUSK), de les hiperqueratosis (VASELIX), de les hiperpigmentacions cutànies (PIGMENTASA) o del dolor neuropàtic (CAPSICIN).

 

L'equip de R + D de Laboratorios Viñas, addicionalment, ha desenvolupat un molt ampli nombre de productes per a la cura de diverses alteracions de la pell.

 

L'experiència acumulada al llarg dels anys en aquest tipus fórmules, d'ús tòpic amb un desenvolupament molt complex, ha portat al reconeixement dels nostres productes per part dels metges especialistes.

 

La capacitat i la infraestructura científica de què disposa Laboratorios Viñas han permès a l'equip d'investigació afrontar amb èxit el desenvolupament de nous productes i, amb això, aconseguir que aquells que provenen de llicències externes representin únicament un 10% dels comercialitzats.

 

El nostre web utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar la navegació i millorar els seus serveis mitjançant l'anàlisi dels hàbits de navegació dels usuaris. Si continueu navegant, n'accepteu l'ús de conformitat amb la nostra Política de Cookies. AQUI

Necessàries per raons tècniques

Anàlisi